Feedback of Feedforward

Enkele collega’s in ons vakgebied spreken liever over feedforward dan over feedback. Feedforward is in hun ogen toekomstgericht en in die toekomst kun je iets veranderen. Feedback zou teveel gericht zijn op terugkijken, waarmee je vooral ergernis oproept en geen groei.
Wij snappen de woordspeling. Maar voor verreweg de meeste mensen is feedback een positief begrip. Waarom zou je dat negatief willen duiden? Dat vinden wij verwarrend.

Wij houden het dus liever bij feedback versus kritiek.

Kritiek geven zien we als ‘terugkijken en oordelen’. In een kritische situatie geeft men anderen de schuld van een fout, om zo zelf buiten schot te blijven. Er wordt op de man gespeeld. Dat roept weerstand op, waarbij de ander vaak in de verdediging schiet. Het is een negatief proces, dat veel energie kost en weinig leerrendement oplevert.
In teams waarin veel kritiek klinkt, kan dit zelfs leiden tot een cultuur van angst

Feedback daarentegen focust niet op wat fout gaat, maar op de taak: waar wil je samen naar toe? Het kent drie stappen, waarbij je gelijkwaardig in contact blijft met elkaar:

  1. Een doel stellen, met dit doel voor ogen terugkijken én vooruitkijken – beide dus:
    “Wat gaat goed, wat kan beter?”
  2. Afspraken maken: “Wat doe jij, wat doe ik?”
  3. En daarop terugkomen – de belangrijkste stap: “Lukt het? Wat heb je nodig om een volgende stap te maken?”

Met een toekomstig doel voor ogen terugkijken om zo beter vooruit te kunnen zien is de kern van een feedbackproces. Gevoed worden door ervaringen: feed-back.

Een feedbackproces is geslaagd als alle deelnemers er energie van krijgen. Ieder op zijn of haar positie. Niemand is immers gelijk, maar wel gelijkwaardig waar het er om gaat aanspreekbaar en nodig te zijn voor het gezamenlijke doel.

Feedback dus.
Feedforward, leuke woordspeling, we snappen hem en daar laten we het bij.

Vier feedback programma's