Feedback of Feedforward

In ons vakgebied is discussie over feedforward en feedback. Feedforward zou meer toekomstgericht zijn en daarmee positiever dan feedback. Bij Team4Teams blijven we kiezen voor feedback: met een toekomstig doel voor ogen terugkijken om zo beter vooruit te kunnen zien. Gevoed worden door ervaringen: feed-back.

Wij houden het dus liever bij feedback versus kritiek.

Kritiek geven zien we als ‘terugkijken en oordelen’. In een kritische situatie geeft men anderen de schuld van een fout, om zo zelf buiten schot te blijven. Er wordt op de man gespeeld. Dat roept weerstand op, waarbij de ander vaak in de verdediging schiet. Het is een negatief proces, dat veel energie kost en weinig leerrendement oplevert. Het wordt er onveilig en het vertrouwen in elkaar wordt geschaad.
In teams waarin veel kritiek klinkt, kan dit leiden tot een cultuur van angst.

Feedback focust op de taak

Feedback daarentegen focust niet op wat fout gaat, maar op de taak: waar wil je samen naar toe? Het kent drie stappen, waarbij je gelijkwaardig in contact blijft met elkaar:

  1. Een doel stellen, met dit doel voor ogen terugkijken én vooruitkijken – beide dus:
    “Wat gaat goed, wat kan beter?”
  2. Afspraken maken: “Wat doe jij, wat doe ik?”
  3. En daarop terugkomen – de belangrijkste stap: “Lukt het? Wat heb je nodig om een volgende stap te maken?”

bij feedback is het ook van belang om de moeilijkheden te willen zien met behulp van de Schaal van Samenwerking kan datEr is nog een belangrijke reden waarom feedback voor ons een positieve uitstraling heeft. Vooruitkijken zonder dat de moeilijkheden op tafel komen leidt tot niets. Wat haakt er? Wat zit er nog in de weg? Wat houdt een keuze tegen? Welk tekort wordt ervaren? Het zijn essentiële vragen. Vooruitkijken zonder terug te willen kijken en ook de problemen achter de moeilijkheden te willen zien, remt de teamontwikkeling. Men kan pas mogelijkheden uitproberen als de moeilijkheden zichtbaar en bespreekbaar op tafel liggen. Als begrip is feedback daarom zo slecht nog niet.

Een feedbackproces kun je starten als je elkaar een leerervaring gunt. Feedback denken te kunnen geven vanuit irritatie of ergernis leidt bijna altijd tot een situatie waarin de ontvanger door de negatieve lichaamstaal de feedback ontvangt als kritiek. Er is dan eerst overleg nodig om wat in de weg zit op tafel te krijgen.

Een feedbackproces is geslaagd als alle deelnemers er energie van krijgen. Ieder op zijn of haar positie. Er ontstaat gezamenlijkheid, waarbij de teamleden ieder op zijn plek ondersteunen; we zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig waar het er om gaat aanspreekbaar te zijn voor het gezamenlijke doel.

Feedback of Feedforward?

Feedback dus.
Feedforward, leuke woordspeling, we snappen het en daar laten we het bij.

Vier feedback programma's